Marka
FAIRFIELD
Model
W9T, W12T, W16T (Torque-II 2-speed Drives)
Mechanizm różnicowy

Zalecenia

1st Choice We could not find a product that met the requirements. In order to obtain a recommendation, please contact the Technical Department.

Interwał wymiany oleju

Miesiące Max 12
Godziny Max 1000

Uwagi

  • a. Zalecenia te są oparte na założeniu, że w normalnych warunkach pracy temperatura wrasta od 27°C do 55°C
  • b. Nie podano pojemności, jednostkę umieścić poziomo i napełnić do połowy
  • c. 4°C to 41°C
  • d. Zalecenia alternatywne, -40°C do -21°C: We could not find a product that met the requirements. In order to obtain a recommendation, please contact the Technical Department.
  • e. Zalecenia alternatywne, -21°C do 4°C: We could not find a product that met the requirements. In order to obtain a recommendation, please contact the Technical Department.
  • f. Zalecenia alternatywne, 4°C do 41°C: We could not find a product that met the requirements. In order to obtain a recommendation, please contact the Technical Department.
  • g. Zalecenia alternatywne, 41°C do 66°C: We could not find a product that met the requirements. In order to obtain a recommendation, please contact the Technical Department.
  1. Stosowane środki smarne powinny mieć min. współczynnik lepkości 95 i utrzymywać min. lepkość 40 cSt w normalnych warunkach pracy